Pwt 3,10n

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Podział Zajordania
3 10 Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan - aż do Salka i Edrei, miast w królestwie Oga w Baszanie, 11 gdyż Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec* żelazny jest w Rabbat synów Ammona: dziewięć łokci długi, cztery łokcie szeroki, [mierzony] według łokcia zwyczajnego.


Przypisy

3,11 - Dosł.: "łoże". Mowa o bazaltowym sarkofagu. O Refaitach zob. Pwt 2,11.

Zobacz rozdział