Pwt 30,15

MOWY KOŃCOWE
Dwie drogi
30 15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.


Zobacz rozdział