Pwt 30,6

MOWY KOŃCOWE
Powrót z niewoli
30 6 Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca* i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył.


Przypisy

30,6 - Tzn. Bóg sam udzieli łaski nawróconemu Izraelowi do wypełniania przykazań. Por. Jr 4,4.

Zobacz rozdział