Pwt 31,26

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Prawo obok arki
31 26 «Weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek.


Zobacz rozdział