Pwt 31,8

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Jozue następcą Mojżesza
31 8 Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!»


Zobacz rozdział