Pwt 33,21

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 21 Rzeczy najlepszych pożąda dla siebie, pragnie działu dowódcy; chce kroczyć na czele narodu. Sprawiedliwość Pana wypełnił i Jego sądy nad Izraelem.


Zobacz rozdział