Pwt 33,26

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 26 Do Boga Jeszuruna* nikt niepodobny, by tobie pomóc, cwałuje po niebie, po obłokach, w swym majestacie.


Przypisy

33,26 - Zob. Pwt 32,15.

Zobacz rozdział