Pwt 4,11;5,22

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Unikać bałwochwalstwa!
4 11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą - a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą.
Dziesięcioro Przykazań*
5 22 Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je. [20]


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).

Zobacz rozdział