Pwt 4,19

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Unikać bałwochwalstwa!
4 19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.


Zobacz rozdział