Pwt 4,29-31

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Odstępstwo powodem utraty ziemi
4 29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. 30 W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się* do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu. 31 Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.


Przypisy

4,30 - Por. Am 5,4-6; Oz 5,15; Jr 29,13; Iz 55,6. Bóg nie odrzuci Ludu Wybranego (por. Pwt 32,26-36; Jr 10,18; Oz 3,4n; Oz 5,15), który się nawróci w dalekiej przyszłości.

Zobacz rozdział