Pwt 4,45

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Druga mowa Mojżesza*
4 45 Takie świadectwa, nakazy i postanowienia ogłosił Mojżesz Izraelitom po wyjściu z Egiptu,


Przypisy

4,44 - (Pwt 4,44-11,32) - Druga mowa Mojżesza przypomina Przykazania Boże na Synaju (Horebie), "podstawę wolności w stosunku do Boga"; Izrael tylko dzięki miłości Boga otrzyma Kanaan w posiadanie.

Zobacz rozdział