Pwt 5,8

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).

Zobacz rozdział