Pwt 6,5

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Miłość Boga
6 5 Będziesz miłował* Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.


Przypisy

6,5 - Miłość Boża obejmuje bojaźń Bożą, kult i zachowanie przykazań. Całe to Prawo jest prawem moralnym, nie zaś zbiorem przepisów zewnętrznych. Tak też rozumiał je Chrystus (Mt 22,37) i św. Paweł (Rz 13,8n).

Powiązane utwory

Będziesz miłował Lucien Deiss - Pwt 6,5; Kpł 19,18; Mk 12,29-31

Exsultate Deo - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Zobacz rozdział