Pwt 8,14

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Próba na pustyni
8 14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


Zobacz rozdział