Pwt 8,5-6

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Próba na pustyni
8 5 Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie. 6 Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.


Zobacz rozdział