Pwt 9,18

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bałwochwalstwo na Synaju
9 18 I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu.


Zobacz rozdział