Rdz 10,23

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE POTOMKÓW NOEGO
Pochodzenie ludzkości popotopowej*
10 23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.


Przypisy

10,1 - Wykaz ludów ma rozpowszechnioną u Semitów formę rodowodu, którego nie trzeba brać dosłownie. Jest to raczej opis stosunków ludnościowych w pewnej epoce na Bliskim Wschodzie. Idea religijna jest ta: ludzkość poprzez Noego pochodzi od pierwszej pary, stworzonej przez Boga na Jego obraz. W tablicy ludów nazwy etniczne występują często jako imiona własne protoplastów.

Zobacz rozdział