Rdz 10,3

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE POTOMKÓW NOEGO
Pochodzenie ludzkości popotopowej*
10 3 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.


Przypisy

10,1 - Wykaz ludów ma rozpowszechnioną u Semitów formę rodowodu, którego nie trzeba brać dosłownie. Jest to raczej opis stosunków ludnościowych w pewnej epoce na Bliskim Wschodzie. Idea religijna jest ta: ludzkość poprzez Noego pochodzi od pierwszej pary, stworzonej przez Boga na Jego obraz. W tablicy ludów nazwy etniczne występują często jako imiona własne protoplastów.

Zobacz rozdział