Rdz 14,18

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM
Wyprawa wojenna królów mezopotamskich
14 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego*,


Przypisy

14,18 - Tajemniczy ten pogański król Szalemu, zapewne późniejszej Jerozolimy, jest typem Chrystusa w mesjańskim Ps 110[109],4 i w Hbr 7,1-21.

Zobacz rozdział