Rdz 15,17

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM
Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze
15 17 A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt*.


Przypisy

15,17 - Forma zawierania przymierza stosowana na starożytnym Wschodzie: zawierający przechodzą kolejno między połowami rozciętych zwierząt (por. Jr 34,18).

Zobacz rozdział