Rdz 16,2

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM
Pierworodny syn Abrama - Izmael
16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama: «Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci»*. Abram usłuchał rady Saraj.


Przypisy

16,2 - Czyn zgodny z obowiązującym wówczas prawem Hammurabiego. Por. Rdz 30,1-4.9.

Zobacz rozdział