Rdz 2,17

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Pierwotny stan szczęścia
2 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»*.


Przypisy

2,17 - Z tego nie wynika, jakoby owoce drzewa wiedzy były trujące, lecz że po przekroczeniu zakazu człowiek nie będzie mógł nadal jeść owoców drzewa życia - za niezachowanie tego nakazu utraci dar nieśmiertelności.

Zobacz rozdział