Rdz 2,19

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Pierwotny stan szczęścia
2 19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa"*.


Przypisy

2,19 - Inny możliwy przekład: "każda istota żywa winna nosić imię nadane jej przez Adama".

Zobacz rozdział