Rdz 21,17

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM
Narodziny Izaaka. Oddalenie Izmaela
21 17 Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży* zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego.


Przypisy

21,17 - Zob. Rdz 16,7.

Zobacz rozdział