Rdz 21,3

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM
Narodziny Izaaka. Oddalenie Izmaela
21 3 Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak.


Zobacz rozdział