Rdz 26,33

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Izaak w Gerarze. Przymierze z Abimelekiem
26 33 nazwał on tę studnię Szibea*. - Stąd miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę Beer-Szeba.


Przypisy

26,33 - Dosł.: "Siedem", aluzja do Rdz 21,28-30.

Zobacz rozdział