Rdz 31,19

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Jakub opuszcza Labana
31 19 Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe*.


Przypisy

31,19 - Były to zapewne wizerunki bóstw opiekuńczych domu. Bóstwa te prawdopodobnie dawały posiadaczowi prawo do dziedzictwa. Tym należy tłumaczyć motyw kradzieży i starannych poszukiwań.

Zobacz rozdział