Rdz 31,2.5

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Jakub opuszcza Labana
31 2 I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem*. 5 i powiedział im: «Widzę po [wyrazie] twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną.


Przypisy

31,2 - Dosł.: "wczoraj i przedwczoraj".

Zobacz rozdział