Rdz 32,29

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Walka Jakuba z aniołem
32 29 Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem* i z ludźmi, i zwyciężyłeś».


Przypisy

32,29 - Inni tłum.: "z istotą nadludzką".

Zobacz rozdział