Rdz 32,3

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Przygotowania do spotkania z Ezawem
32 3 ujrzawszy ich, rzekł: «Jest to obóz Boży». Nazwał więc to miejsce Machanaim*.


Przypisy

32,3 - Tzn. "podwójny obóz".

Zobacz rozdział