Rdz 36,1

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 1 Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.


Zobacz rozdział