Rdz 36,23

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 23 Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.


Zobacz rozdział