Rdz 36,40

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 40 Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami*: Timna, Alwa, Jetet,


Przypisy

36,40 - Zob. przypis do Rdz 36,15.

Zobacz rozdział