Rdz 36,8

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 8 Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom.


Zobacz rozdział