Rdz 41,51n

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Wywyższenie Józefa
41 51 Józef dał swemu synowi pierworodnemu imię Manasses*. [Mówił bowiem:] «Dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i o domu ojca mojego». 52 A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]: «Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli»*.


Przypisy

41,51 - Hebr. Menaszsze wiąże się z czasownikiem "dał zapomnienie".
41,52 - Tu związek ze słowem: "uczynił płodnym".

Zobacz rozdział