Rdz 46,9

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 9 oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.


Zobacz rozdział