Rdz 49,14

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Jakub błogosławi swoich synów*
49 14 Issachar - osioł kościsty, będzie się wylegiwał ufny w swe bezpieczeństwo*.


Przypisy

49,1 - Błogosławieństwa te są zarazem wyroczniami o przeszłości już nie tylko samych synów Jakuba, lecz poszczególnych pokoleń Izraela.
49,14 - Tłum. przybliżone; inni: "między zagrodami", "stajniami", "tłumokami".

Zobacz rozdział