Rdz 5,1

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA
Setyci*
5 1 Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;


Przypisy

5,1 - Setyci - potomkowie trzeciego syna Adama i Ewy - Seta. Są to potomkowie wybrani przez Boga, bo Set zajął miejsce Abla (por. Rdz 4,4.25).

Zobacz rozdział