Rdz 50,1

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Śmierć i pogrzeb Jakuba
50 1 Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go.


Zobacz rozdział