Rdz 6,4

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA
Zepsucie moralne ludzkości
6 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.


Zobacz rozdział