Rdz 9,25

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE NOEGO - POTOP
Noe przeklina Kanaana, a błogosławi Sema
9 25 rzekł: «Niech będzie przeklęty Kanaan!* Niech będzie najniższym sługą swych braci!»


Przypisy

9,25 - Użycie imienia syna i całego potomstwa Chama wiąże się z przyszłą rozwiązłością Kananejczyków (por. Rdz 13,13; Rdz 19,5-11).

Zobacz rozdział