Rdz 9,4

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE NOEGO - POTOP
Przymierze Boga z Noem
9 4 Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia*.


Przypisy

9,4 - Pogląd rozpowszechniany w starożytności, oparty na spostrzeżeniu zależności między krwiobiegiem a życiem. Wnioski moralne por. Wj 20,13; Kpł 1,5; Kpł 17,11; Dz 15,29.

Zobacz rozdział