Rdz 9,6

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE NOEGO - POTOP
Przymierze Boga z Noem
9 6 [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga*.


Przypisy

9,6 - Zob. Rdz 1,26n.

Zobacz rozdział