Rdz 25,19

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Narodziny Ezawa i Jakuba
25 19 Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka.


Zobacz rozdział