Rdz 25,24

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Narodziny Ezawa i Jakuba
25 24 Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta.


Zobacz rozdział