Rdz 25,29

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Ezaw sprzedaje Jakubowi swe pierworodztwo
25 29 Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony


Zobacz rozdział