Rdz 3,18

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Upadek pierwszych ludzi
3 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.


Zobacz rozdział