Rdz 32,30

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Walka Jakuba z aniołem
32 30 Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?»* Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu.


Przypisy

32,30 - Imię Boga pozostaje nieujawnione aż do objawienia Mojżeszowi: Wj 3,13n.

Zobacz rozdział