Rdz 4,26

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Set i jego potomstwo
4 26 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana*.


Przypisy

4,26 - LXX i Wlg: "On zaczął pierwszy wzywać imienia Pana". Zdanie różnie objaśniane. Sens prawdopodobny: odtąd zaczęto uroczyściej lub regularnie składać Bogu ofiary. Setyci tutaj dodatnio różnią się od Kainitów.

Zobacz rozdział