Rdz 5,4

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA
Setyci*
5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.


Przypisy

5,1 - Setyci - potomkowie trzeciego syna Adama i Ewy - Seta. Są to potomkowie wybrani przez Boga, bo Set zajął miejsce Abla (por. Rdz 4,4.25).

Zobacz rozdział